TWI Problem Solving - Ongelmanratkaisu

TWI Problem Solving - Ongelmanratkaisu
TWI Problem Solving - Ongelmanratkaisu

TWI-ongelmanratkaisu (PS) on tapa opettaa esimiehet ratkaisemaan ongelmat nopeasti ja tehokkaasti. Tämä tehdään kolmen TWI-menetelmän (JI, JR & JM) järjestelmällisellä yhdistelmällä.

Tämä on tapa valmentaa esimiehet päteviksi ongelmanratkojiksi, jolloin heidän ei tarvitse odotella jonkun toisen tuloa korjaamaan työalueella ilmennyttä ongelmaa..

Järjestelmällinen tilanteen jäsentäminen kirkastaa ongelman juurisyyn. Seuraava vaihe on käynnistää vastatoimenpiteet. Tässä aiemmin käyttöön otetut TWI-ohjelmat muodostavat perustan käsillä olevan ongelman nopealle ja tehokkaalle ratkaisemiselle.  

  • Jos ongelma on ihmissuhteet, TWI (JR) Työsuhteet on ratkaisu
  • Jos ongelma on työnopastuksessa tai osaamisessa, TWI (JI) Työnopastus on ratkaisu
  • Jos ongelma on prosessissa tai työmenetelmissä, TWI (JM) Työmenetelmät on ratkaisu