TWI Job Safety - Työturvallisuus

TWI Job Safety - Työturvallisuus
TWI Job Safety - Työturvallisuus
Tie luoda ja ylläpitää hyvää ja turvallista työympäristöä. .

TWI (JS) Työturvallisuus on se osa TWI ohjelmaa, joka varmistaa järjestelmällisen tavan yksilöidä ja poistaa niitä tekijöitä, jotka johtavat tapaturmiin. TWI (JS) ei ollut alkuperäisessä TWI -ohjelmassa, joka kehitettiin toisen maailmansodan aikana.

 Ohjelma kehitettiin yhteistyössä japanilaisten ja amerikkalaisten kanssa Japanissa sodan jälkeen ja tuotiin takaisin USA:han TWI:n Patrick Grauppin toimesta, (aikaisemmin Sanyon palveluksessa, Japanissa)

TWI JS lähestymistavan perusta on 0-tapaturmaa. Toimintaperiaatteena on, järjestelmällisesti tunnistaa läheltä piti tilanteet ja eri turvallisuuteen vaikuttavat tekijät kuten materiaalit, laitteet, työkalut / koneet, työtavat tai ympäristö.

 Turvallisuuteen vaikuttavat myös inhimilliset tekijät, kuten henkilön fyysiset ja henkiset tekijät tai asenteista ja käytetyistä työtavoista johtuvat tilanteet. Suojavarusteiden käytöllä ja perehdytyksen ja opastuksen tasolla on luonnollisesti myös merkitystä.

JS opastaa esimiestä jäsentämään järjestelmällisesti tilanteet tunnistaaksemme mahdolliset vaaratekijät ja poistamaan ne ennen kuin mitään tapahtuu.

Muiden TWI-ohjelmien tapaan JS perustuu neljään vaiheeseen.

TWI Job Safety:n 4 vaihetta:

  •     Askel 1: Tunnista vaaran syyt
  •     Askel 2: Päätä vastatoimenpiteistä
  •     Askel 3: Toimeenpane vastatoimenpiteet
  •     Askel 4: Tarkastele tuloksia

Esimiehet oppivat järjestelmällisen vaiheistetun toimintatavan millä varmistetaan mahdollisen vaaratilanteen juuret. He oppivat myös järjestelmällisen toimintatavan, millä varmistetaan ettei tilanne uusiudu.