TWI Job Relations - Vuorovaikutus työssä

TWI Job Relations - Vuorovaikutus työssä
TWI Job Relations - Vuorovaikutus työssä

TWI - Vuorovaikutus työssä: Tiesi lisätä viihtyvyyttä työtovereidesi kesken, sekä ristiriitojen tehokasta hallintaa.

TWI Job Relation - tarkempi kuvaus

Tuloksien saavuttaminen toisten ihmisten kautta on vaikeaa ja usein aliarvostettu tehtävä.Kaikki tulokset, mitä työnjohtaja saavuttaa, ovat suoraa tulosta siitä, miten hän suoriutuu ihmisten ohjaamisesta. Siksi on tärkeää, että esimiehillä on hyvä osaaminen ristiriitojen käsittelyyn, asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyvissä asioissa, jotta he voivat tehokkaasti luoda ja ylläpitää hyviä suhteita työntekijöiden kanssa. Kuten tiedämme, lähijohdon onnistuminen arjen johtamisessa on ratkaisevaa organisaation menestyksen kannalta.

Usein nostamme työnjohtajiksi menestyneitä työntekijöitä, jotka ovat näyttäneet kykynsä teknisesti taitavina ja tehokkaina arjen toiminnassa.Suurin osa aloittavista työnjohtajista tarvitsevat valmennusta ja tukea siinä, miten ennaltaehkäistä ja käsitellä ihmissuhdeongelmia.Enemmistö työnjohtajista kehittyvät ihmissuhdetaidoissaan kokeilun ja erehdyksen kautta.Jokainen oppiin näin omat keinonsa ja toimintatapansa miten käsitellä haastavia tilanteita.

Tuloksena voi olla, että työnjohtaja joko välttää vaikeita tilanteita (ristiriitoja, ihmisten esittämiä odotuksia, palautteita, huomautuksen tai varoituksen antamista, tai vastarinnan käsittelyä) tai he epäröivät puuttua vaikeisiin tilanteisiin ja käsittelevät niitä tehottomalla tavalla.

Tämä työnjohtajan toimintamalli voi herättää toisessa suuttumusta ja pelkoa. Johtamisen tavoite on kuitenkin motivaation ja yhteistyökyvyn rakentaminen

Usein työnjohtajat kokevat roolissaan helpommaksi vältellä haasteellisia ihmissuhdetilanteita siitä syystä, että heitä ei ole opetettu toimimaan näissä tilanteissa. TWI JR-ohjelma tarjoaa niitä valmiuksia, joita työnjohtaja tarvitsee edellä kuvatuissa tilanteissa.

Yhdessä, TWI (JI) Työnopastus, ja TWI (JR) Ihmissuhteet antavat perusosaamisen työnjohdolle.  Nämä menetelmät auttoivat USA:ta toisen maailmansodan aikana, ja näitä on käytetty Toyotalla ja muissa japanilaisissa yrityksissä jo yli 70 vuoden ajan työnjohdon ja erinomaisen henkilöstön kehittämiseen.

Kun TWI (JR) Työn Ihmissuhteet ja TWI (JI) Työnopastus ovat juurtuneet arkeen voit lähteä soveltamaan TWI Job Metod Työmenetelmät ohjelmaa. JM-ohjelma tukee sinua arjen pienten ja suurten kehitysaskeleiden toteutuksessa ja toimii näin Kaizen tai Lean toiminnan perustana.

Hyödyt

Opit kehittämään ja ylläpitämään myönteistä ilmapiiriä kaikilla organisaatio tasoilla. Saat järjestelmälliset keinot ratkoa konflikteja, väärinymmärryksiä sekä sanattomia odotuksia TWI JR:n 4 askeleen mallista. Myönteiset heijastukset näet sekä työntekijä tasolla, että kaikissa ihmissuhteissa. Organisaatiolla on yhteisesti jaettu toimintamalli purkaa ja ennaltaehkäisee konflikteja.

Kurssin rakenne

Valmennuksen kokonaiskesto on 10 tuntia. Valmennus toteutetaan yrityksen tiloissa 2 tuntia 5 päivänä viikossa. Yrityksen kannalta tämä on kustannustehokas toimintamalli. Henkilöitä, joihin investoit, ei tarvitse irrottaa arjen työstä. Valmennukseen käytetty työaika on 10 tuntia yhden viikon aikana.

Valmennuksen sisältö rakentuu luennoista, keskusteluista ja käytännön harjoituksista. Valmennettavat pääsevät parhaimmillaan heti samana päivänä soveltuvin osin kokeilemaan oppimaansa, ja voivat näin tuoda kokemuksensa seuraavan valmennuspäivän keskusteluihin.

Valmennus viikon jälkeen seuraa yrityksen tilanteeseen sopeutettu TWI JR-harjoittelu vaihe.

Tämän opit:

 • Kehität valmiuksiasi ymmärtää ja käsitellä hankalia yksilön ja ryhmän ihmissuhdetilanteita.
 • Hankalan tilanteen perusteellisen jäsentämisen ja taustojen ymmärtämisen ennen päätösten tekoa sekä sitä miten toimeenpanoa seurataan – soveltamalla 4 -vaiheista TWI JR konfliktien käsittely mallia

  Askel 1: Etsi tosiasiat

  Askel 2: Punnitse ja tee päätös

  Askel 3: Toimeenpane

  ◦Askel 4: Varmenna tulokset
 • Ymmärtää miten voimme ennaltaehkäistä ristiriitoja tukeutumalla neljään hyvän suhteiden ylläpitämisen periaatteeseen
 • Anna jokaiselle työntekijälle palautetta, siitä miten hän on onnistunut työssään

  Anna tunnustusta hyvästä työstä

  Kerro työntekijöille etukäteen, mikäli muutokset vaikuttavat heihin

  ◦Hyödynnä jokaisen henkilön kykyjä parhaalla mahdollisella tavalla

TWI JR hos Foss Analytical

"Målbare resultater, håndgribelige fakta og synlige effekter på bundlinjen, er hvad de fleste virksomheder forholder sig til hver eneste dag. Men hvad sker der hvis man glemmer følelserne, holdninger, relationerne og konflikterne? FOSS Analytical har valgt TWI Job Relationer (TWI JR) i deres arbejde med relationerne."

Læs hele artiklen på BTP.dk vores videnscenter