TWI Job Methods - Työmenetelmä

TWI Job Methods - Työmenetelmä
TWI Job Methods - Työmenetelmä

TWI (JM) Työmenetelmä luo perustan jatkuvalla parantamisella, tästä Toyota käyttää sanaa: ”Kaizen”.

TWI Job Method – mistä on kyse

Kun järjestelmällinen työnopastus (JI) ja vuorovaikutus työssä (JR) on saatu ankkuroitua vakioiduiksi toimintatavoiksi organisaatiossasi, on aika ottaa seuraava askel. Pelkkä olemassa olevan ylläpitäminen ja pieni kehittäminen ei välttämättä varmista kilpailuedun ylläpitämiseksi.

TWI JM tukee sinua syventämään näkemystä ja ymmärrystä prosessien järjestelmällisestä parantamisesta arjessa.

TWI Job Metod (JM) Työmenetelmä on käytännössä todennettu toimivaksi kehittämisohjelmaksi, jolla on suora kytkös Toyotan käyttämään Kaizen-ohjelmaan.

 Art Smalleyn (hän toimi Japanissa Toyotalla yli 10 vuotta) mukaan TWI JM on Toyotan Kaizen-ohjelmien syvintä ydintä. Kun nämä kolme järjestelmällistä toimintatapaa on saatu ankkuroitua arkeen, olemme luoneet vahvan perustan järjestelmälliselle ongelmanratkaisulle arjessa.

Hyödyt:

Opit poistamaan, yhdistämään, järjestämään ja yksinkertaistamaan töitä niin, että voit hyödyntää käytettävissä olevia koneita, materiaalia ja inhimillisiä voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla

Kurssin rakenne

Valmennuksen kokonaiskesto on 10 tuntia. Valmennus toteutetaan yrityksen tiloissa 2 tuntia 5 päivänä viikossa. Yrityksen kannalta tämä on kustannustehokas toimintamalli. Henkilöitä, joihin investoit, ei tarvitse irrottaa arjen työstä. Valmennukseen käytetty työaika on 10 tuntia yhden viikon aikana.

Valmennuksen sisältö rakentuu luennoista, keskusteluista ja käytännön harjoituksista. Valmennettavat pääsevät parhaimmillaan heti samana päivänä soveltuvin osin kokeilemaan oppimaansa ja voivat näin tuoda kokemuksensa seuraavan valmennuspäivän keskusteluihin.

Valmennus viikon jälkeen seuraa yrityksen tilanteeseen sopeutettu TWI JM-harjoittelu vaihe.

Tämän opit:

Miten jatkuvasti parantaa ja miten arvioida työssä suoriutumista, tavoitteena kehittää laatua ja tuottavuutta, samalla pienentäen kustannuksia – soveltamalla neljä vaiheista TWI JM menetelmää

  • Askel 1: Työvaiheiden ja erien pilkkominen
  • Askel 2: Kyseenalaista kaikki yksityiskohdat

"Miksi"- ja "Mitä"-kysymykset tunnistaaksesi ja poistaaksesi väärinymmärrykset

"Missä"-, "Koska"- ja "Kuka"-kysymykset pystyäksesi yhdistelemään ja uudelleen järjestämään

◦"Miten"-kysymys pystyäksesi yksinkertaistamaan

  • Askel 3: Kehitä uusi työtapa

 

◦"Myy" muutos työyhteisölle

◦Hanki tarvittava hyväksyntä

Ota uusi työtapa käyttöön

Anna tunnustus niille, joille se kuuluu

  • Askel 4: Käytä uutta menetelmää