TWI Job Instruction - Työnopastus

TWI Job Instruction - Työnopastus
TWI Job Instruction - Työnopastus

Tie tehokkuuteen on kouluttaa työntekijänne, jotta he kykenevät suorittamaan työnsä oikein, turvallisesti ja tunnollisesti.

TWI Job Instruction – Työnopastus - mistä on kyse

Vakioitu työ on yleisesti tunnettu kulmakivi jokaisessa Lean muutoksessa. TWI (JI) Työnopastus on tunnistettu hyväksi perustaksi millä voimme valmentaa henkilöstömme ymmärtämään ja toteuttamaan vakioituja työtapoja..

Työn arvioinnin ja seurannan toimivuuden perusta on, se miten hyvin työssä noudatetaan vakioidun työn menetelmiä. Opastuksen todentaminen kytkeytyy siihen, miten hyvin työntekijä on valmennettu tehtäväänsä ja miten hyvin prosessi on hallinnassa.

Vakioitu työ luo perustan, johon peilaamme jokaista poikkeamaa. Kaikki poikkeamat toivotusta pystytään tekemään näkyviksi ja näin luoda edellytykset nopeille korjaaville toimenpiteille. Vakioitu työ on paras ja järkevin perusta jatkuvalle kehittämiselle tai japaniksi arjen Kaizen toiminnalle.

"Where there is no standard, there can be no improvement. For these reasons, standards are the basis for both maintenance and improvement."

by Masaaki Imai, from the book Gemba Kaizen

Tämä kurssi antaa yleiskuvan TWI:stä – jossa pääpaino on Job Instruction -Työnopastus ohjelmassa.

Tekemällä oppiminen on tapa harjaannuttaa opastettava henkilö nopeasti, siihen miten työ tehdään oikein, turvallisesti ja tunnollisesti. TWI (JI) Työnopastus luo perustan parempaan viihtyvyyteen, jatkuvaan parantamiseen ja ongelmanratkaisuun.

TWI (JI) Työnopastuksen motto on ”mikäli työntekijä ei ole oppinut, kouluttaja ei ole opettanut”

Hyödyt:

Opit näkemään kuinka kaikki TWI:n tarjoamat rakennuspalikat yhdessä luovat kestävän perustan ja edellytykset osallisuudelle. JI tukee organisaatiosi pyrkimystä luoda sitoutuneita työryhmiä, jotka tehokkaasti ratkaisevat ongelmia omalla vastuualueellaan.

TWI Job Instuction – Työnopastus valmennus antaa sinulle perustavan ymmärryksen, siitä miten ja miksi järjestelmällinen opastus ja valmentaminen on niin oleellista ja tuloksekasta

Kurssin rakenne

Valmennuksen kokonaiskesto on 10 tuntia. Valmennus toteutetaan yrityksen tiloissa 2 tuntia 5 päivänä viikossa. Yrityksen kannalta tämä on kustannustehokas toimintamalli. Henkilöitä, joihin investoit, ei tarvitse irrottaa arjen työstä. Valmennukseen käytetty työaika on 10 tuntia yhden viikon aikana.

Valmennuksen sisältö rakentuu luennoista, keskusteluista ja käytännön harjoituksista. Valmennettavat pääsevät parhaimmillaan heti samana päivänä soveltuvin osin kokeilemaan oppimaansa ja voivat näin tuoda kokemuksensa seuraavan valmennuspäivän keskusteluihin.

Valmennus viikon jälkeen seuraa yrityksen tilanteeseen sopeutettu TWI JI-harjoittelu vaihe.

 

Tämän opit:
 • Työnjohdon viisi perusedellytystä
 • Miten suunnitellaan opastus (opastuksen rakenne)
 • Miten tunnistat ja pilkot kokonaisuuden opastettaviin työeriin
 • Miten valmistaudut opastamaan TWI JI:n neljä vaiheisella menetelmällä
 • Miten opastetaan TWI JI:n neljä vaiheisella menetelmällä:
 • Askel 1: Valmistele työntekijä

  ◦ Askel 2: Esittele työ

  Askel 3: Harjaannu tekemällä

  ◦Askel 4: Seuraa suoriutumista

Global TWI JI case fra the LEGO Group

 John Vellema var Global Prokektleder for den Global Job Træningsorganisation hos the LEGO Group og var efterfølgende med til at skrive nedestående bog i samarbejde med Patrick Graupp, fra the TWI Institute, USA and Gitte Jakobsen fra The LEGO Group. 

Hvis du gerne vil læse mere omkring vores egne bøger og dem vi anbefaler, vil et kig på bpt.dk videnscenter være godt.