TWI -palvelut

Yleistä tietoa TWI -kursseista ja TWI -valmentajistamme

Yleistä tietoa TWI -kursseista ja TWI -valmentajistamme

Kaikki TWI -ohjelmat ovat vakioituja ohjelmia: sekä siinä miten kouluttajat käyttävät menetelmiä päivittäisessä työssään että siinä, miten me TWI-valmentajina opetamme 10-tunnin kurssien aikana TWI:tä. Lyhyesti sanottuna:

  • Jokaisessa ohjelmassa sovelletaan yhdenmukaisesti 4 askeleen menetelmää
  • Jokainen menetelmä ja valmennusohje on kirjoitettu arkikielelle..
  • 10 tunnin valmennusohjelmat toteutetaan viidessä 2 tunnin jaksossa, siten että jokaisena arkipäivänä toteutetaan yksi 2 tunnin jakso.
  • Suosittelemme lämpimästi valmennuksellista lisä- tukea, sen varmistamiseksi, että todella hallitset aiheen ja menetelmän ennen kuin sovellat sitä arjen tilanteissa.
  • Oppijoille opetetaan pienissä 6-10 hengen ryhmissä.
  • Jokainen osallistuja harjoittelee menetelmää käytännön tilanneharjoituksessa 10 tuntisessa valmennuksessa. Esimerkiksi TWI työopastus valmennuksesta voisi olla, kun jokainen osallistuja opastaa toiselle omasta työstään tutun työvaiheen.

Kaikki valmentajamme seuraavat sertifioituja TWI -ohjeita, joita on testattu tuhansia kertoja ympäri maailmaa yli 70 vuoden aikana. Tämä siksi, että Haluamme näin varmistaa parhaan mahdollisen koulutuksen työnjohtajillesi. Kaikki TWI -valmentajamme ovat sertifioituja ja he ovat osoittaneet kykynsä opettaa TWI-ohjelmia sillä laatutasolla, jonka TWI-instituutti USA:ssa on määritellyt.

TWI Job Relations - Vuorovaikutus työssä

TWI Job Relations - Vuorovaikutus työssä

TWI - Vuorovaikutus työssä: Keino lisätä työn mielekkyyttä sekä ristiriitojen tehokasta hallintaa.

TWI Job Instruction - Työnopastus

TWI Job Instruktion - Työnopastus

Tie tehokkuuteen on kouluttaa työntekijänne, jotta he kykenevät suorittamaan työnsä oikein, turvallisesti ja tunnollisesti.

TWI Job Methods - Työmenetelmä

TWI Job Methods - Työmenetelmä

TWI (JM) Työmenetelmä luo perustan jatkuvalla parantamisella, tästä Toyota käyttää sanaa: ”Kaizen”

TWI Job Safety - Työturvallisuus

Tie luoda ja ylläpitää hyvää ja turvallista työympäristöä. Tämä vahva TWI -ohjelma on luotu yhteistyössä USA:n TWI -valmentajien ja japanilaisen teollisuuden kanssa – josta toistaiseksi – paras esimerkki on Toyota.

TWI Problem Solving - Ongelmanratkaisu

TWI-ongelmanratkaisu (PS) on tapa opettaa esimiehet ratkaisemaan ongelmat nopeasti ja tehokkaasti. Tämä tehdään kolmen TWI-menetelmän (JI, JR & JM) järjestelmällisellä yhdistelmällä.

Hvad er TWI?

I denne video, kan du se Patrick Graupp og Scott Curtis forklare hvad er TWI?

Vil du gerne se flere videoer omkring TWI implementeringer, da besøg vores videnscenter på btp.dk