Miten aloittaa?

Miten aloittaa?
Miten aloittaa?

Miten aloittaa?

On joitakin hyviä toimintatapoja, mistä on hyvä aloittaa. Yksi asia, jota aina suosittelemme, on vierailla jo olemassa olevilla asiakkailla, jotka ovat alkaneet työskennellä TWI:n ja /tai Katan kanssa. Ota yhteyttä ja saadaksesi yhteyden omaan tilanteesi sopiviin yrityksiin.

Tämän lisäksi olemme koonneet seitsemän aloitusaskelta, joiden pohjalta voit lähteä rakentamaan omaa aloitussuunnitelmasi.

7 aloitusaskelta

1. Ohjausryhmän muodostaminen

Ensimmäinen askel, jonka tarvitset, on luoda puitteet TWI- ja / tai KATA-käynnistyksen hallinnoimiselle, mukaan lukien sponsoreiden, ohjausryhmän jäsenten ja TWI- ja / tai KATA-valmentajien määrittämisen.

Kun olet muodostanut TWI-ohjausryhmän, on viisasta tutkia ja ymmärtää TWI ja / tai KATA viitekehystä perusteellisemmin - jotta sinulla on tarvittavat valmiudet ja  tiedot pystyäksesi tukemaan organisaatiota käynnistysvaiheessa, ja myös yrityksen kehittämisenmatkaa pidemmällä aikavälillä.

Tiedon syventäminen onnistuu lukemalla kirjoja ja artikkeleita, osallistumalla TWI- ja KATA-esittelyihin ja työpajoihin. Yrityskäynnit antavat hyvää näkökulmaa panostuksen tarpeesta ja myös ohjelman hyödyistä.

Tämän vaiheen jälkeen voi olla perusteltua kirjata ensimmäisiä hahmotelmia käynnistyssuunnitelmasta, ajatuksia mahdollisen pilotin laajuudesta sekä käytettävissä olevista voimavaroista. Tässä vaiheessa on luonnollisesti perusteltua ottaa kantaa siihen, miksi juuri TWI ja/tai KATA on meidän valintamme.

Tämä on tärkeä vaihe, koska asianmukaiset valmistelut ovat välttämättömiä kestävän täytäntöönpanon varmistamiseksi. On tärkeää ymmärtää mitä ongelmaa olemme ratkaisemassa ottamalla TWI ja /tai KATA-ohjelma käyttöön. Jotkin organisaatiot hyödyntävät A3-työkalua selkiyttääkseen itselleen nämä kysymykset..

YLöydät lisää inspiraatiota ja tietoa artikkeleista, kirjoista, elokuvista ja aktiviteeteista työpajojen ja konferenssien muodossa btp.dk-verkkosivustossa 

2. Tunnista pilottihanke ja valitse tiimin jäsenet

Aloittamalla TWI ja/tai KATA-kehitystyö pienemmällä pilottialueella varmistat vakaan aloituksen. Aloittamalla pienessä mittakaavassa luot itsellesi mahdollisuuden vaiheistettuun ja hallittuun järjestelmän rakentamiseen.

Pilottialueita valittaessa on hyvä pitää mielessä, että käsillä tulisi olla ajankohtainen ja käytäntöön kytkeytyvä ongelma, minkä haluamme ratkaista.

Tässä saattaa olla järkevää jatkaa edellä mainitun A3-jäsennyksen työstöä. Suosittelemme lämpimästi työstetyn A3 lopputuloksen varustamista kaikkien ohjausryhmän nimikirjoituksin, näin varmistamme jatkon samansuuntaisuuden ja kaikkien sitoutumisen järjestelmälliseen pitkäkestoiseen kehitystyöhön

Pääyrityksemme Business Through People tarjoaa konsultointia/esimieskoulutusta, tukeakseen yritystä oikeiden henkilöiden ja pilottialueiden valinnoissa. Näitä palveluita voi hyödyntää, kun olemme pilottialueiden ja henkilövalintojen vaiheessa (linkki). Oikean ja toimivan tiimin muodostaminen voi olla ensiarvoisen tärkeä tekijä pilottihankkeen menestykselliselle toteuttamisellet.

3. Perusvalmennus ja harjoittelu jakso TWI: ssä ja/tai KATA:ssa

Suosittelemme tämän vaiheen kolmea pienempää vaihetta, jossa voimme virallisena sertifioituna TWI-partnerina auttaa sinua TWI- ja KATA-kursseissa, valmennuksessa ja sertifioinneissa. Harjaantumisen polku rakentuu kolmesta vaiheesta, 10% on kurssilla opiskelua, 20% on mentorin tukemaa coachausta ja 70% on harjoittelua saavuttaaksesi valmiuden. Järjestelmällinen, vaiheistettu uuden valmiuden oppimisprosessi lisää valitulla pilottialueella onnistumisen edellytyksiä.

On ensiarvoisen tärkeätä, että tiimin jäsenet tuntevat olevansa päteviä tehtäväänsä, heidän mennessään pilottialueelle ”oikeaan tilanteeseen”. Harjaantumisvaiheessa ryhmän jäsenet valmistautuvat ”oikeaan tilanteeseen” menemistä. Harjaantumisvaiheen pituus vaihtelee organisaatiosta toiseen ja myös prosessin ”kypsyysasteella” on tässä merkitys

4. Toteuta pilottihankkeita

Tiimin tehtävänä on tässä vaiheessa menetelmän soveltaminen käytännössä valitulla pilottia alueella.

Pilottihankkeen aikana on tärkeää tukea, ohjata ja valmentaa pilottitiimiä jatkuvasti. Tällä tavalla epäonnistumisen riski vähenee. Tässä tulisi keskityttyä muutosprosessiin ja hyvien suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen työntekijöiden kanssa.

Tärkeä osa pilotin käytäntöön vientiä on johdon suorittama uuden käytännön vahvistusprosessi. Johdon tehtävä on varmistaa, että projektitiimi on vienyt harjaannuttamisen käytäntöön tehokkaasti ja riittävän perusteellisesti..

Käytännössä tämä tarkoittaa sen varmistamista, että työntekijöillä on riittävät valmiudet uudesta suoriutumiseen ja, että he ovat myös motivoituneita noudattamaan sitä mitä on opittu. Uuden käytännön varmistusprosessi on haastava esimiestehtävä, joka vaatii ihmissuhde ”silmää” – emme halua synnyttää syyllisyyttä tai häpeää työntekijöissämme eikä liioin projektitiimin jäsenissä.

HUOM: Ennen pilotin käynnistämistä kannattaa varmistaa, että pilottialueelta on käytössä tarvittavaa faktaa. Tärkeätä on myös seurata pilotin kulkua muutostyön aikana ja sen päätyttyä. Näin varmistamme, että meillä on ajantasaista faktaa, millä voimme arvioida ja raportoida pilotin vaikutuksista.

5. Pilottihankkeen tulosten julkaiseminen

TWI:n ja / tai KATA:n ohjelmien laajempaa käyttöönottoa silmällä pitäen pilottihankkeen tulokset ovat ratkaisevan tärkeitä. Tästä syystä, pilottialueen tulosten seuranta ja mittaaminen on tärkeitä joka vaiheessa, siis ennen, sen aikana ja heti sen jälkeen.

Kun tämä on tehty, seuraava vaihe on nostaa esille tunnelmia ja vaikutelmia pilottihankkeen läpiviennistä. Tärkeintä tässä ei ole kylmät mittaustulokset, vaan myös vaikutelmat ja tunnelmat. Näin luomme tunneperäisen vaikutelman muulle organisaatiolle.

6. Kehitä sisäisiä TWI- ja / tai KATA-valmentajia

Valitse tulevat TWI- ja / tai KATA-10-tunnin valmentajat pilottihankeryhmästä. Anna heidän sitten osallistua TWI Instituten -hyväksyttyyn 40 tunnin ”kouluttaja-koulutukseen”. Tämän jälkeen he ovat valmiita vetämään omia TWI 10 tunnin kursseja ja valmentamaan uusia valmentajia/esimiehiä TWI:hin.

7. LevitäTWI ja / tai KATA suuremmassa mittakaavassa

Kun laajennat TWI / KATA-ohjelmaa organisaatiossasi, suosittelemme käyttämään samaa mallia kuin yllä. Jokaisen uuden TWI alueen käynnistys edellyttää vaiheiden 1 -5 toistamista ja mahdollisesti myös vaiheen 6.

Hyvä muistaa:

  • Levitä TWI ja / tai KATA hitaasti mutta määrätietoisesti
  • Ei kaikkia samanaikaisesti
  • Varmista, että sinulla on johdon sitoutuminen
  • Jatka valmentajien / esimiesten valmentamista

Pidämielessäsi, että nämä 7 perusvaihetta kannattaa nähdä ajatuksen virittäjinä ja suuntaa antavina ohjenuorina aloitussuunnitelmallesi.Ota yhteyttä, kun aloitat tämän tärkeän suunnitteluprosessin

 

De 7 opstartstrin

I denne video kan du se Patrick Graupp og John Vellema forklare omkring de 7 opstartstrin.

 

 

 

 

I btp.dk videnscentret har vi flere videoer herom. 

 

 

Reference

"Vi kontaktede Business Through People første gang i sommeren 2014, hvor vi netop havde stødt på TWI og var begyndt at afdække om det var noget for vores virksomhed. Gennem vores dialog var det tydeligt at Business Through People har en dyb indsigt i TWI, er meget passionerede og har en smittende begejstring som er inspirerende.

Business Through People er meget beviste om, at det er en stor forandringsproces der sættes i gang, og det er de gode til at formidle. Det har været afgørende for en god proces og givet os en solid platform for udrulning af TWI i hele virksomheden.

Jesper Sørensen - HR og Lean Chef, IdealCombi

I linket kan du læse flere af vores referencer